ΕΕΕΠ και MAZARS συνεργάζονται για θέματα κοινωνικής ευθύνης

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π) επέλεξε την εταιρεία Mazars για σύμβουλο στα θέματα κοινωνικής ευθύνης μετά από σχετικό διαγωνισμό. Μετά από την σχετική υπογραφή της σύμβασης ξεκινά ένας νέος στρατηγικός σχεδιασμός για τα θέματα κοινωνικής ευθύνης που αφορούν τις εγχώριες εταιρείες online casino αλλά και τους παρόχους καζίνο παιχνιδιών που εδρεύουν στην Ελλάδα. .

Η Mazars πλέον αναλαμβάνει να καταρτίσει το σχέδιο δράσης της Ε.Ε.Ε.Π, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και το στρατηγικό σχεδιασμό της.

Επιπλέον θα παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησής του, θα καταρτίζει την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής, θα εισηγείται τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Παιγνίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π, θα αξιολογεί τα σχέδια εμπορικής επικοινωνίας των τυχερών παιγνίων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατά περίπτωση προβλεπόμενους ειδικούς όρους.

Ποια είναι η Mazars;

H Mazars είναι μία διεθνής εταιρεία παροχής υπηρεσιών ελέγχου, φορολογικών, διαχείρισης κινδύνων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ιδρύθηκε το 1940 στη Γαλλία και σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως.

Έχει εμπειρία σε διάφορους κλάδους και τομείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Η Mazars έχει ως αποστολή να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, βασισμένες σε αξίες όπως η επαγγελματική εντιμότητα, η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα και η ευθύνη.

Ο σκοπός αυτής της συνεργασίας

Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας είναι ένα σημαντικό θέμα που αφορά την προσπάθεια των επιχειρήσεων να συμβάλουν στη βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η συνεργασία της Ε.Ε.Ε.Π με εταιρείες σαν την Mazars μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων και αποτελεσματικών προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης.

Τι είναι τα θέματα κοινωνικής ευθύνης;

Τα θέματα κοινωνικής ευθύνης (CSR – Corporate Social Responsibility) αναφέρονται στη δέσμευση μιας επιχείρησης για τη διατήρηση ενός ισορροπημένου σχεδίου δράσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη την επίδραση των δραστηριοτήτων της στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων αναγνωρίζει ότι οι εταιρείες δεν υπάρχουν μόνο για να παράγουν κέρδη, αλλά επίσης για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών στην χώρα την οποία εδρεύουν.

Τα θέματα κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, τη διαχείριση των κλιματικών αλλαγών και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, την προαγωγή της διαφάνειας και της ευθύνης στην επικοινωνία με τους πελάτες και τους επενδυτές.

Δες όλα τα τελευταία σχετικά νέα του HellasCasinos:

Συγγραφέας
Ειδικός καζίνο
Έρωτας για την αρθρογραφία και πάθος για το i-gaming. Ο Γιάννης είναι ο αρθρογράφος του HellasCasinos. Εμπειρία και γνώση στον χώρο των online casino με εξειδίκευση στην ελληνική αγορά. Αξιολογήσεις καζίνο, παρόχων, οδηγούς παιχνιδιού αλλά και γενικά ότι περιστρέφεται γύρω από το χώρο αυτό. Συνήθως παίρνει φωτιά το πληκτρολόγιο όταν πρόκειται για σπαρταριστά νέα.