Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Game Lounge Limited χειρίζεται τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εσείς.

Η Πολιτική μας αφορά στις ιστοσελίδες, στα προϊόντα στις υπηρεσίες μας στις εφαρμογές, και όλα όσα σχετίζονται ή συνδέονται με την πολιτική αυτή ή που δεν διαθέτουν μια ξεχωριστή δική τους πολιτική απορρήτου (εφεξής αποκαλούμενα εν συντομία «Υπηρεσίες μας»).

Η παρούσα Πολιτική έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να εξηγήσει στον χρήστη τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, τον λόγο για τον οποίο το κάνουμε, τα δικαιώματα του χρήστη όσον αφορά την συλλογή, τους τρίτους με τους οποίους τα μοιραζόμαστε, την επεξεργασία και την κοινοχρησία τους, καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ή αυτά που έχουμε ήδη συλλέξει, θα επεξεργαστούν σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Game Lounge («Η Ιστοσελίδα») ή οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου μέσου της Game Lounge περιστασιακά.

Διαβάζοντας και κατανοώντας την παρούσα Πολιτική, συναινείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να υποστούν επεξεργασία με τον τρόπο που ορίζει η συγκεκριμένη Πολιτική.

Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα,  σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους και δεν επιθυμείτε να δώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Οι αναφορές που θα συναντήσετε στο παρόν έγγραφο σχετικά με την “Game Lounge”, και οι ορισμοί «Εμάς», «Εμείς» ή «μας» αφορούν τον Ελεγκτή Δεδομένων και συγκεκριμένα την Game Lounge Limited.

Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Μάλτα, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο υπό τον αριθμό C 53144 και έχει για διεύθυνση το Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta. Η εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας HellasCasino.

Όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιεί η Game Lounge γίνεται σύμφωνα με:

Το ΝΠΔ και το ΓΚΠΔ, από εδώ και στο εξής  θα αναφέρονται συλλογικά ως οι «Νόμοι περί της Προστασίας των Δεδομένων».

Η Game Lounge ενεργεί ως «Ελεγκτής Δεδομένων» ή ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» όσον αφορά τους εφαρμοστέους Νόμους για την Προστασία των Δεδομένων καθώς είναι αυτή που προσδιορίζει τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Cookies

Τα “Cookies” αποτελούν μικρά σύνολα δεδομένων, αποθηκευμένα στη συσκευή του Χρήστη

Ελεγκτής Δεδομένων

Game Lounge Limited C53144 of Spinola Parks Level 5 Triq Dun Mikiel Ang Borg St Julians, Malta

DPO για επικοινωνία Email: [email protected].

Επεξεργαστής Δεδομένων

«Ο Επεξεργαστής Δεδομένων» αποτελεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρακτορείο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλο όργανο/φορέας, ο οποίος, αντί του υπεύθυνου της επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα.

Υποκείμενο Δεδομένων

«Υποκείμενο των Δεδομένων» είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που προσδιορίζει Εσάς ατομικά ή που σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Δεδομένα χρήσης

«Δεδομένα Χρήσης» είναι οι πληροφορίες που η Ιστοσελίδα συλλέγει αυτόματα (ή οι υπηρεσίες τρίτων του Game Lounge). Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν: διευθύνσεις IP, πληροφορίες ανά επίσκεψη (tie details per visit) και λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή και την αλληλουχία των σελίδων και άλλες παράμετροι σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το πληροφοριακό περιβάλλον του χρήστη.

Χρήστης

Αυτός που χρησιμοποιεί την (εισαγάγετε το όνομα της ιστοσελίδας[2]) ονομάζεται «Χρήστης» και είναι αυτός ο οποίος συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων εκτός, εκτός εάν έχει οριστεί κάτι διαφορετικό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Game Lounge αποθηκεύει ψηφιακά τα προσωπικά δεδομένα σε κρυπτογραφημένους σκληρούς δίσκους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται με συστήματα ασφαλείας και διαδικασίες υψηλών προδιαγραφών. Η σωστή προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν εκφράζεται μόνο από την υψηλή ποιότητα αλλά και από την σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου. Πάντα με βάση το ΓΚΠΔ, δεσμευόμαστε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μόνο εφόσον υπάρχει πραγματικός λόγος και αιτία για να το κάνουμε.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ [3] 

Μπορεί να μας παρέχετε τα δεδομένα σας με τους εξής τρόπους:

Στη συνέχεια, αναφέρουμε το λεπτομερές σύνολο των δεδομένων και σας ενημερώνουμε, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, για την κάθε διαδικασία στην οποία ενδέχεται να εμπλακείτε. 

Ονομασία  επεξεργασίαςΥποχρεωτικά προσωπικά δεδομέναΠροαιρετικά προσωπικά δεδομένα
Υπηρεσίες φόρμας επικοινωνίαςΌνομα, διεύθυνση email, δεδομένα χρήσης και δεδομένα cookiesΚανένα
Εγγραφή στο newsletter μαςΌνομα, διεύθυνση email, δεδομένα χρήσης και δεδομένα cookiesΚανένα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

Για την διαχείριση της ιστοσελίδας μας και για να βεβαιωθούμε ότι το περιεχόμενο σε αυτήν εμφανίζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στη συσκευή σας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα χρήσης και τα cookies. Δείτε την Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies. [4] .

ΝΟΜΙΜΗ  ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ονομασία  επεξεργασίαςΝόμιμη βάση για επεξεργασία
ΣυνδρομέςΣυγκατάθεση
Υπηρεσίες φόρμας επικοινωνίαςΈννομο συμφέρον και συναίνεση

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

Το έννομο συμφέρον έχει υπόσταση όταν έχουμε επιχειρηματική ή εμπορική αιτία υπό την οποία θέλουμε να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά δεδομένα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεσμευόμαστε την προστασία όλων των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο επεξεργασίας τους και διασφαλίζουμε ότι μια τέτοια επεξεργασία δεν θα είναι ενάντια σε εσάς και τα συμφέροντα σας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΑΣ

Η συναίνεση δεν είναι ο μόνος τρόπος για να μας επιτραπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν δεν μπορούμε ή δεν επιθυμούμε να στηριχτούμε σε κάποια νομική βάση (όπως στη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση ή ένα έννομο συμφέρον), τότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με την συναίνεση σας.

Στις περιπτώσεις αυτές, έχετε το δικαίωμα να την ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή την συναίνεση σας, με τον ίδιο τρόπο όπως την δώσατε. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την συναίνεση σας, τότε θα καθορίσουμε εάν είμαστε σε θέση (ή εάν είμαστε υποχρεωμένοι) να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση οποιασδήποτε άλλης έννομης αιτίας εκτός της συναινέσεως.

Θα ειδοποιηθείτε αναλόγως, εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Οι διαδικασίες επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση αυτή δεν ακυρώνονται. 

Σας επισημαίνουμε ότι θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση την συναίνεση σας, στις περιπτώσεις που δεν μπορούμε ή δεν επιθυμούμε να στηριχτούμε σε κάποια νομική βάση (όπως για παράδειγμα το έννομο συμφέρον μας),

Στις περιπτώσεις που προχωράμε στην επεξεργασία με βάση την συναίνεση σας (την οποία δεν υποθέτουμε ποτέ, αλλά την λαμβάνουμε από εσάς, με τρόπο σαφή και προφανή), ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, με τον ίδιο τρόπο που μας την παρείχατε.

Εάν σε κάποια στιγμή ακυρώσετε τη συναίνεση σας (γράφοντας μας είτε στη φυσική μας διεύθυνση, είτε στην παρακάτω διεύθυνση email), εμείς θα ελέγξουμε εάν τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει κάποια εναλλακτική έννομη βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Για παράδειγμα μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας και για την οποία είμαστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι (ή ακόμη και υποχρεωμένοι) να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, χωρίς να χρειαστούμε τη συναίνεση σας. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε αναλόγως.

Όταν ζητάμε τέτοιου είδους Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε πάντα να αρνηθείτε την συναίνεση σας, ωστόσο κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν θα μας παρέχετε τα απαιτούμενα δεδομένα που χρειαζόμαστε για την παροχή των υπηρεσιών μας.

Ενδέχεται λοιπόν να μην μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε (ειδικά εφόσον η συναίνεση είναι η μόνη έννομη βάση διαθέσιμη για εμάς).

Για να είμαστε σαφείς, η συγκατάθεση δεν αποτελεί την μόνη έννομη αιτία που μπορεί να μας επιτρέψει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων. Στην παραπάνω ενότητα αναφέρουμε τους διάφορους λόγους και συγκεκριμένους σκοπούς στους οποίους βασιζόμαστε για την επεξεργασία των δεδομένων.

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ

Η συλλογή και η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει με στόχο την πρόληψη ζημιών/απωλειών· και για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας της δικής μας ή τρίτων, σύμφωνα πάντα με τα έννομα συμφέροντα μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα έγγραφα σας σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης των Δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν με μη αναστρέψιμο τρόπο, με τη λήξη αυτής της περιόδου.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με στόχο τις ειδοποιήσεις της υπηρεσίας θα αποθηκεύονται από εμάς έως ότου μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα συγκεκριμένα δεδομένα πια. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης, 

Διατηρούμε τα δεδομένα για έννομους επαγγελματικούς σκοπούς και για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Προσπαθούμε, με τις υπηρεσίες μας, να διασφαλίσουμε την προστασία των πληροφοριών από τυχαία ή κακόβουλη διαγραφή.

Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις μεταξύ της διαγραφής από την πλευρά σας και της διαγραφής των αντιγράφων από τα ενεργά και backup συστήματα μας.

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους προμηθευτές, πάντα  με στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

Τρίτοι [5] ΥπηρεσίαΤοποθεσίαΔεδομένα
Google Ireland Limited(Σύνδεσμος προς την Πολιτική Απορρήτου τους)Google Analytics: παρακολουθείστε και εξετάστε τη χρήση της (εισαγάγετε την ονομασία της ιστοσελίδας) Google Tag Manager: υπηρεσίες διαχείρισης ετικετών, Google Drive: αποθηκεύστε και διαχειριστείτε αντίγραφα ασφαλείας (backups)ΙρλανδίαCookies, Χρήση Δεδομένων

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Tα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μοιραστούν με εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που βρίσκονται εντός ή εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ, αν αυτό επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο για την προστασία των δεδομένων η από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία που είναι σε ισχύ.

Τα τρίτα μέρη μπορεί να είναι, χωρίς να περιορίζονται σε, οντότητες της Game Lounge, άλλα τρίτα μέρη και οργανισμοί, όπως υπηρεσίες επιβολής του νόμου, λογιστικές και ελεγκτικές επιχειρήσεις, ρυθμιστικές αρχές, σχετικές αρχές και παρόχους υπηρεσιών  ψηφιακού μάρκετινγκ.

Μπορεί να τα μοιραστούμε τέτοια προσωπικά δεδομένα με οργανισμούς που παρουσιάζουν εσάς σε εμάς ή με τρίτους για τους οποίους εσείς μας ζητήσατε ή μας επιτρέψατε να μοιραστούμε τα δεδομένα σας ή με οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, όταν η κοινοποίηση απαιτείται για την παροχή των προϊόντων/υπηρεσιών μας που έχετε ζητήσει.

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούμε εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέγετε εσείς για να χρησιμοποιήσετε.

Εμείς διασφαλίζουμε την ύπαρξη όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης όταν κάποια προσωπικά δεδομένα πρέπει να μοιραστούν εκτός του ΕΟΧ – Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες που είναι συνδεδεμένες ή που αποτελούν θυγατρική εταιρεία και σε επιχειρηματικούς εταίρους ή διαδόχους της επιχείρησης μας.

Τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κοινοποίηση των δεδομένων εκτός του ΕΟΧ μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ (εκτός εάν δώσετε τη ρητή συναίνεση σας σε αυτό).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τα σχετικά δεδομένα γνωστοποιούνται ή κοινοποιούνται σε μέλη και στο προσωπικό του Game Lounge, σύμφωνα με την περίπτωση (και πάντα σύμφωνα με την αρμόζουσα νομοθεσία), σε/με άλλες οντότητες εντός του Game Lounge (σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις) και/ή σε/με συνδεδεμένες οντότητες ή/και υπεργολάβους με την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν σχετίζονται με κάποιον από τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική (όπως η παροχή υπηρεσιών που διευκολύνουν τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας μπορεί να απαιτήσετε).

Εμείς κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε εσείς ή για οποιαδήποτε έννομη αιτία (συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτημένων γνωστοποιήσεων που μπορεί να μην απαιτήσουν τη συναίνεση σας).

Οποιεσδήποτε εξουσιοδοτημένες γνωστοποιήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τους νόμους για την προστασία των δεδομένων (για παράδειγμα, οι επεξεργασίες μας συνδέονται συμβατικά με τις απαιτήσεις της ανάλογης νομοθεσίας περί της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής υποχρέωσης για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και την διασφάλιση της δέσμευσης με παρόμοιες υποχρεώσεις από την πλευρά των υπάλληλων και του προσωπικού.

Οι επεξεργαστές ή οι εν λόγω πάροχοι, υπηρεσιών δεσμεύονται από μια σειρά λοιπόν υποχρεώσεων (όπως ορίζει άρθρο 28 του ΓΚΠΔ).

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν ποτέ σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ (εκτός εάν εσείς συναινέσετε σε κάτι τέτοιο).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τα δεδομένα που αποστέλλονται διαδικτυακά μπορεί να περνάνε από διάφορα διεθνή σύνορα ακόμη και στις περιπτώσεις που ο αποστολέας και ο παραλήπτης βρίσκονται στην ίδια χώρα.

Για οτιδήποτε έχει γίνει ή έχει παραλειφθεί από την πλευρά σας ή από οποιονδήποτε τρίτο και αφορά τα προσωπικά δεδομένα πριν από την παραλαβή, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε μεταφορά προσωπικών δεδομένων από εσάς σε εμάς μέσω μιας χώρας που παρέχει χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων, από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποτελεί δική μας ευθύνη.

Αυτό μπορεί να συμβεί μέσου οποιουδήποτε τεχνολογικού μέσου (π.χ. μέσω WhatsApp, Skype, Dropbox κτλ).

Κατά την διαδικτυακή μεταφορά των δεδομένων, δεν μπορούμε να φέρουμε καμία ευθύνη για την ασφάλεια τους εκτός εάν η ευθύνη μας προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία της Μάλτας.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι προσπάθειες είναι εύλογες και γίνονται με στόχο την διατήρηση ενήμερων και όσο το δυνατόν ακριβέστερων προσωπικών δεδομένων. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, με τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας.

Εάν εντοπίσετε τυχόν ανακρίβειες, μπορούμε να τις διορθώσουμε και, εφόσον απαιτείται, να τις διαγράψουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Δείτε την παρακάτω λίστα με τα δικαιώματα σας που είναι σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Σε καμία περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη (ούτε και υποστηρίζουμε με κανένα τρόπο) για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων πολιτικών απορρήτου ή την επεξεργασία δεδομένων κάθε είδους).

Οι σύνδεσμοι που παρέχουμε και που οδηγούν προς τις ιστοσελίδες τρίτων επισημαίνονται με σαφήνεια. Σας συνιστούμε να διαβάζετε πάντα τις πολιτικές απορρήτου των τρίτων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν εκτός του ΕΟΧ ή εκτός οποιασδήποτε χώρας που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρα που προσφέρει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας (αυτές ονομάζονται επίσης «χώρες της λευκής λίστας» – μπορείτε να τις βρείτε εδώ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en), στις παρακάτω περιπτώσεις: όταν είναι απαραίτητο να συνάψετε ή να εκτελέσετε μια σύμβαση μεταξύ εσάς και της Game Lounge· όταν έχετε δώσει τη ρητή σας συναίνεση, ή όταν πρέπει να συμμορφωθείτε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις ή καθήκοντα.

Εμείς εξασφαλίζουμε την εφαρμογή όλων των κατάλληλων ενεργειών για την διασφάλιση της παροχής της ίδιας προστασίας και της εφαρμογής των ίδιων πρότυπων που θα ίσχυαν εντός του ΕΟΧ και στις περιπτώσεις που γίνει μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ.

Αυτό μπορεί να γίνει εντός της Game Lounge ή μέσου οποιουδήποτε επιχειρηματικού συνεργάτη της. Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο με τις συγκεκριμένες εγγυήσεις, επικοινωνώντας στην παρακάτω διεύθυνση.

Οι συμβάσεις πρέπει οπωσδήποτε να περιέχουν τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ (πρότυπα της ΕΕ). Η οντότητα που λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τα χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για τις χώρες του ΕΟΧ.

Εάν τύχει τα δεδομένα να μεταφερθούν στις ΗΠΑ και αν η οντότητα που τα λάβει είναι εγγεγραμμένη στην Privacy Shield (ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), τότε εκείνα θα λαμβάνονται με το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως ορίζει η ΕΕ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που επιθυμήσετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, η Game Lounge αναλαμβάνει να σας βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την άσκηση οποιουδήποτε σχετικού δικαιώματος, μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν κάνετε το αίτημα σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εάν ενδιαφέρεστε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ατομικά σας δικαιώματα ή αν έχετε ερωτήσεις/σχόλια σχετικά με το απόρρητο, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων) μας στη διεύθυνση: [email protected].

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ανά πάσα στιγμή, η Game Lounge διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου. Σας συνιστούμε να κοιτάτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης και να ελέγχετε τακτικά την συγκεκριμένη σελίδα. Η Game Lounge μπορεί να ζητήσει εκ νέου την συναίνεση του Χρήστη, σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάσουν τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη.

Τελευταία ενημέρωση:  2021-07-21

Συγγραφέας
Ειδικός καζίνο για κινητά
Εξειδικευμένη στον κόσμο των online καζίνο, απολαμβάνει να δοκιμάζει την εμπειρία των χρηστών όλων των πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ιταλία αλλά και γενικά στην Ευρώπη. Γνωρίζει απέξω και ανακατωτά τις απαιτήσεις στοιχηματισμού όλων των μπόνους καλωσορίσματος και ξέρει ποια από αυτά να προτείνει με κλειστά μάτια. Στον ελεύθερο χρόνο της ζωγραφίζει, παίζει, χορεύει και γράφει για άλλα πράγματα.